Archival Issues
Search
Manuscript Submission
Language
 » 
Editorial Staff
 

PISMO POD PATRONATEM OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ ORAZ INSTYTUTU STOMATOLOGII W KRAKOWIE

Redaktor naczelny
prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Majewski

Zastępca redaktora naczelnego
dr hab. n. med. Bartłomiej Loster

Sekretarz redakcji

dr n. med. Grzegorz Chołociński

RADA NAUKOWA
Przewodniczący
prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Majewski

Członkowie
dr n. med. Bernt Andersson (Szwecja - Molndal)
prof. dr hab. n. med. George Arentowicz (Niemcy-Kolonia)
dr n. med. Krzysztof Awiłło (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Sergey Yu. Ivanow (Rosja)
prof. zw. dr n. med. Sylwester Kowalik (Szczecin)
prof. zw. dr hab. n. med. Peter Likeman (Anglia)
prof. zw. dr hab. Honorata Limanowska-Shaw (Poznań)
prof. dr hab. Richard J. Lazzara (USA-Uniwersytet Maryland)
dr n. med. Grzegorz Chołociński (Kraków)
dr hab. n. med. Jerzy Sokalski (Poznań)
prof. zw. dr hab. n. med. Eugeniusz Spiechowicz (Warszawa)
dr n. med. Maciej Stupka (Kraków)
prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski (Łódź)
dr hab. med. Myron Uhryn (Ukraina)
prof. hab. n. med. Jiri Vanek (Brno)
dr hab. n. med. Jan Wnukiewicz (Wrocław)
dr n. med. Grażyna Wiśniewska (Kraków)
prof. zw. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław)
prof. dr hab. n. med. Jan Zapała (Kraków)

Promocja i reklama
Bożena Sokołowska
tel. 503 131304

e-mail: listy@fp-edu.com.pl

Wydawca
Fundacja Rozwoju Protetyki Stomatologicznej
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
tel. (012) 421-18-87, fax. (012) 421-21-07
www.fp-edu.com.pl

Adres redakcji
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
tel/fax: 012 424-54-41
e-mail: redakcja@implantoprotetyka.eu

Nasz adres w internecie:
www.implantoprotetyka.eu

Redakcja dziękuje firmie Oral-B za wsparcie tego wydania czasopisma


ISSN: 1640-6540

Za treść materiałów reklamowych i promocyjnych redakcja nie odpowiada


© Foundation for Development of Prosthodenta in Cracow. All rights reserved. Reproduction in
part or whole without written permission is strictly prohibited

© Fundacja rozwoju Protetyki Stomatologicznej w Krakowie. wszelkie prawa zastrzeżone.
Reprodukowanie lub przedruk części lub całości materiałów bez zezwolenia w formie
pisemnej jest wzbronione


Copyright © Implantoprotetyka  2018
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.